Contenu de sensagent

  • définitions
  • synonymes
  • antonymes
  • encyclopédie

Lettris

Lettris est un jeu de lettres gravitationnelles proche de Tetris. Chaque lettre qui apparaît descend ; il faut placer les lettres de telle manière que des mots se forment (gauche, droit, haut et bas) et que de la place soit libérée.

boggle

Il s'agit en 3 minutes de trouver le plus grand nombre de mots possibles de trois lettres et plus dans une grille de 16 lettres. Il est aussi possible de jouer avec la grille de 25 cases. Les lettres doivent être adjacentes et les mots les plus longs sont les meilleurs. Participer au concours et enregistrer votre nom dans la liste de meilleurs joueurs ! Jouer

Dictionnaire de la langue française
Principales Références

La plupart des définitions du français sont proposées par SenseGates et comportent un approfondissement avec Littré et plusieurs auteurs techniques spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes est surtout dérivé du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française bénéficie de la licence Wikipedia (GNU).

Traduction

Changer la langue cible pour obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs sémantiques du dictionnaire analogique en plusieurs langues pour mieux apprendre avec sensagent.

Dernières recherches dans le dictionnaire :

calculé en 0.796s


 » 

dictionnaire analogique

eigenlijk, in de grond, in wezenbasicamente, fundamentalmente - alleen maar, eenvoudig, enkel, uitsluitendcom simplicidade, simplesmente, só, unicamente - automatisch, vanzelf, werktuiglijk, zelfwerkendautomaticamente - afgrijselijk, afschuwwekkend, ijselijk, schrikbarend, verontrustendassustadoramente, horrivelmente - immens, onmetelijk, ruim, veelomvattendimensamente - grof, onbeschaafd, op afstotelijke wijze, platvloers, ruw, zwaaraproximadamente, grosseiramente, indecentemente - merkelijkconsideravelmente - loutertotal - bij benadering, bijna, circa, enigszins, grofweg, min of meer, nagenoeg, om en nabij, omstreeks, omtrent, ongeveer, plusminus, rond, ruw, ruwweg, vrijwel, zo goed alsa beirar, aproximadamente, até certo ponto, cerca de, mais ou menos, por aí, quase, uns/umas, vamos dizer - relatif (fr) - absolument (fr) - absoluut, aller{#169}, compleet, des te, geheel, helemaal, totaal, volkomen, volledig, volmaakt, volslagen, volstrektabsolutamente, completamente, inteiramente, mesmo, muito, totalmente - uitsluitendexclusivamente - absolument (fr) - parfaitement (fr) - imperfect, imperfekt, onvolkomen, onvolmaaktimperfeitamente - ten volle, volcheio, totalmente - ne, seulement, uniquement (fr) - begerig, vraatzuchtigvoraz - ne, uniquement (fr) - bien (fr) - bien (fr) - bien (fr) - bien (fr) - bien (fr) - bien (fr) - voordeligvantajosamente - overvloedig, rijkelijk voorhandenabundante - aanzienlijksubstancialmente - bien (fr) - bien (fr) - goed - bien (fr) - overvloedig, uitbundigexcessivo, exuberante - ernstigseriamente - ondeugendcom marotice, travessamente - même (fr) - même (fr) - aanvaardbaar, aanvaardbare, acceptabel, acceptabeleaceitável - continuamente/sempre, sempre - toujours (fr) - af en toe, bij tijd en wijle, bij wijlen, met tussenpozen, nu en dan, occasioneel, okkasioneel, van tijd tot tijdaqui e ali, as vezes, de quando em quando, de vez em quando, de vez em quando., freqüentemente, ocasionalmente, volta e meia - conventioneelconvencionalmente - echterao mesmo tempo, apesar disso, não obstante, no entanto, pelo sim pelo não - tot dusver, tot hiertoe, tot nu toeaté agora, até então, por enquanto - bravourestuk, bravourstuk, daad, heldendaad, huzarenstukje, krachttoer, prestatie, stunt, stuntwerk, tour de force, verwezenlijking, wapenfeitdesempenho, façanha, feito - ergmuito - actiefactivo - acrobatischacrobático - netmesmo agora - in een ommezien, in een wip, onmiddellijkinstantaneamente - behendig, beweeglijk, levendigágil - gauw, spoedig, vroeg, weldracedo, em breve - com frequência, com freqüência, frequentemente - zeldenraramente - bedrijvend, geldig, van krachtactivo, em vigor - op zich, per se - nadrukkelijkenfaticamente - echtverdadeiramente - afplatting, egalisatie, nivelleringigualação - natuurlijk, natuurlijkerwijze, uiteraard, vanzelfclaro, com certeza, de acordo, naturalmente - beslist, duidelijkclaramente - entreprenant (fr) - duidelijk, eenvoudig, eenvoudigweg, eerlijk, gewoon, gewoonweg, kennelijk, ronduit, simpel, simpelwegclaramente, simplesmente - naar het zich laat aanzien, ogenschijnlijk, op het eerste gezicht, schijnbaar, zo te zienaparentemente, perante as circunstâncias/aparentemente - passif (fr) - specifiekespecificamente - gelukkig, gelukkigerwijs, gelukkigerwijze, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijzecasualmente, com sorte, felizmente, por sorte - erelijst, palmares, record - betreurenswaard, betreurenswaardig, helaas, jammer genoeg, ongelukkigerwijs, ongelukkigerwijze, sneu, spijtig, spijtig genoeginfelizmente, lamentavelmente - chronique (fr) - uitzonderlijkextraordinariamente - buitengewoon, buitensporig, excessief, overdadig, overdreven, tedemasiado, em demasia, excessivamente - uiteindelijk, vroeg of laatmais cedo ou mais tarde - eindelijk, ten langen leste, tenslotte, ten slotte, uiteindelijkno caso de/ao fim e ao cabo, no fim das contas, no fim de contas, por fim - {#169}, ©, aanstonds, gelijk, in looppas, nu, ogenblikkelijk, zonder aarzelenagora, a toda a pressa, já, num instante - désormais, maintenant (fr) - actuellement, désormais, maintenant, présentement (fr) - désormais, maintenant (fr) - désormais, maintenant (fr) - désormais, maintenant (fr) - direct, direkt, doelgericht, rechtstreeksdiretamente, imediatamente - onuitputtelijk, onverdroten, onvermoeibaar, onvermoeidincansavelmente, inesgotavelmente, infatigavelmente - adéquat, suffisant (fr) - snelrapidamente - momenteel, provisoir, provisoor, provisorisch, voorlopigpor enquanto, provisoriamente - intolerabel, onduldbaar, ontoelaatbaarintoleravelmente - abusivement (fr) - behendig, bekwaamcom habilidade, habilmente - afschrikwekkend, afschuwelijk, schrikwekkendhorrivelmente - veel, zeermuito - drastischdrasticamente - hoegenaamdde qualquer maneira - helemaal niet, in geen gevalcertamente que não, de modo nenhum - succes, welslagenêxito - uitputtendexaustivamente - direkt, doelgericht, gericht, uitgestrektdiretamente, estendido - indirect, indirekt, onrechtstreeks, uit de tweede hand, via-viaindirectamente - heel watimenso, um grande número - deconfiture, echec, faling, fiasco, flop, fout, mislukking, sof, storing, wanprestatie, zeperfalha, fracasso - bruusk, onbezonnen, overhaast, plots, plotselingabruptamente, bruscamente, de repente, repentinamente, subitamente - abuis, dwaling, misgreep, misslag, misvatting, vergissingerro - behendighábil - tenslotte, ten slotte, ter afsluiting, tot besluit, tot slot, uiteindelijkenfim, finalmente, por fim - bestendig, duurzaam, hecht - avantageux, favorable (fr) - container, deletie, omissie, weglating - blooper, blunder, broddelwerk, domheid, dommigheid, enormiteit, ezelachtigheid, flater, flodderwerk, gebroddel, gehaspel, gekloot, geklungel, geknoei, gemier, gemodder, gepruts, gestumper, kladwerk, klungelwerk, knoeiwerk, knutselwerk, lapwerk, misgreep, miskleun, misser, misslag, prulwerk, prutswerk, roffelwerk, stommigheid, stommiteit, stupiditeit, uitglijder, zeperdengano, erro, gafe - blunder, fauxpas, faux pas, misstap, taalfoutgafe - zwakdebilmente - op goed geluk, willekeuriga esmo, ao acaso - bijna, haast, vrijwel, welhaastquase - bovenal, meestal, vooral, voornamelijkprincipalmente, sobretudo - effrontément, insolemment (fr) - liefhebbend, teder, teer, teerhartig, weekcarinhosamente, com afeição, ternamente - openlijkabertamente - ongetwijfeld, zonder enige twijfel, zonder twijfelindiscutivelmente, sem dúvida - lijdzaam, passiefpassivamente - geringschattend, minachtend, verachtend, vol verachtingdesdenhosamente - comiquement (fr) - leugenachtig, op bedrieglijke wijze - bijzonder, eigenaardig, speciaalespecialmente, peculiarmente - snelrapidamente - botweg, categorisch, kategorisch, onvoorwaardelijkcategoricamente, incondicionalmente - altijd, eeuwig, eeuwigdurend, in oneindigheid, oneindig, onsterfelijk, voor altijdeternamente, para sempre, perpetuamente, sem fim - permanent, vast, voor altijd, voorgoedpara sempre, permanentemente - tijdelijk, voorlopigprovisoriamente, temporariamente - improvisatorisch, onverhoeds, onverwacht, onverwachts, voor de vuist wegde improviso - aanhoudend, alsmaar, continu, doorlopend, gestaag, gestadig, onophoudelijk, voortdurendconstantemente, continuamente, incessantemente, sem parar - marginaal - gevaarlijkperigosamente - energiekenergicamente - eens en voor altijd, overtuigend, voor eens en altijdconclusivamente, uma vez de por todas - armzalig, beklagenswaard, beklagenswaardig, betreurenswaard, betreurenswaardig, deplorabel, erbarmelijk, jammerlijk, rampzalig, zieligaflitivamente, deploravelmente, lamentavelmente, tristemente - loin (fr) - delicaat, delikaat, gevoelig, kies, verfijnd, zachtdelicadamente, refinadamente - zonder uitstel, zonder verletsem demora - gauw, gezwind, prompt, snel, snel{#169}, spoedig, vlugrapidamente, rápido - doorgaans, gewoon, gewoonlijk, in de regel, normaal, normaliterhabitualmente, normalmente, regra geral, vulgarmente - de laatste tijd, laatstelijk, onlangs, recentelijkrecentemente, ultimamente, utlimamente - onregelmatigerraticamente - geleidelijk, gradueel, langzamerhand, stukje bij beetje, trapsgewijs, trapsgewijzegradualmente, pouco a pouco - hierheen, hiernaartoe, naar... toecá/lá, para aqui, para cá - gezond, goed, passendapto, bem, certo - rustigtranquilamente, tranqüilamente - avare, maigre, mesquin (fr) - comment (fr) - armzaligmiserável - aan de binnenkant, binnen, binnenin, intern, naar binnendentro, no interior, por dentro - internationaalinternacionalmente - pas, versrecém- - alweer, nogmaals, opnieuw, over, wederom, weerde novo, eoutra vez, mais, novamente, novemente, outra vez - gelijkblijvend, invariabel, onveranderlijk, steevastinvariavelmente - mécaniquement (fr) - bij voorkeur, preferent, te verkiezen, verkieslijkpreferivelmente - et alors (fr) - alors (fr) - après tout, mais enfin (fr) - constant, stelselmatig, systematischsistematicamente, uniformemente - ainsi, non (fr) - astronomiquement (fr) - levenloosmorto - typischtipicamente - alomvattend, overal geldend, universeelglobalmente, universalmente - ongekendsem precedente, sem precedentes - mystiek - evenzo, op dezelfde wijze, soortgelijkde modo semelhante, do mesmo modo, semelhantemente - ondergeschikt, secondair, secundair, van ondergeschikt belangsecundariamente - billijk, correct, eerlijk, juist, rechtschapen, rechtvaardigcorrecto, correto, justo - met name, opmerkelijkmanifestamente, notavelmente - arbeidsintensief, arbeidzaam, ingespannen, intensiefintensivamente - adekwaat, adequaat, behoorlijk, betamelijk, convenabel, deugdelijk, fatsoenlijk, gepast, geschikt, gevoeglijk, juist, naar behoren, netjes, oorbaar, pasasend, passendadequadamente, convenientemente - défectueusement (fr) - artificieel, kunst-, kunstmatigartificialmente - épisodiquement (fr) - fabelachtig, fantastisch, geweldig, luisterrijkfabulosamente, fantasticamente - fiévreusement (fr) - gepast, geschikt, goed, juist, passend, toepasselijkadequado, apropriado, certo, idôneo - onbevattelijk, onvoorstelbaar - uitdrukkelijk - oppervlakkigsuperficialmente - kwaadaardig, slechtmaldosamente, malevolamente - beslist, inderdaad, met zekerheid, safe, vertrouwd, zekerao certo, certamente, com certeza, com segurança, de certeza, realmente, seguramente - voldoendesuficientemente - voldoendebastante, suficiente, suficientemente - onvoldoendeinsuficientemente - non (fr) - non (fr) - non (fr) - genot, hantering, manipulatiemanipulação - gemakkelijk, gewillig, makkelijk, vlotfacilmente, prontamente - effectivement, réellement (fr) - glad, listig, onbetrouwbaar, schalks, sluwastuto, escuro, manhoso, matreiro, velhaco - alles samengenomen, al met al, bij elkaar allesafinal, no conjunto, no fundo, no todo - bespraakt, elokwent, eloquent, welbespraakt, welsprekend, woordenrijkeloquente - koortsachtig, koortsig, opgewondenexcitadamente, febrilmente - à propos, au fait, soit dit en passant (fr) - complètement, entièrement, intégralement (fr) - incompleet, inkompleet, onvoltallig - juist, nauwkeurig, precies, trefzekerjustamente, precisamente - brutaaldescarado - à partir de zéro (fr) - étroitement (fr) - betrekkelijk, relatiefrelativamente - facilement (fr) - aanzienlijk, considerabel, duidelijkclaramente, consideravelmente - ernstig, serieusseriamente - op tijd, op tijd ruim, t.z.t., te gelegener tijd, te zijner tijda horas, na devida altura - op het nippertjeno, no último momento - aantrekkelijkatraente - extemporanément (fr) - betoverend, fascinerendcativante, enfeitiçado, fascinante - andersom, integendeel, in tegendeelpelo contrário - aantrekkelijkatractivo - innemend, sympathiekalegre, atraente, cativante, encantador, insinuante, jovial, sedutor - naar de letterà letra - dapper, galant, moedigcorajosamente - diep, grondigimensamente, profundamente - ongeduldig, verlangendimpacientemente - geduldigpacientemente - dom, onbedacht, onbedachtzaam, onberaden, ondoordachtestupidamente - creatiefcom criatividade - radicaal, radikaalradicalmente - conscia antieus, consciëntieus, gewetensvol, nauwgezet, scrupuleus, skrupuleus, striktconscienciosamente, escrupulosamente - uitzonderlijkexcepcionalmente - louter, zuiverpuramente - netjes, proper, schoon, zindelijkcom cuidado, limpamente, literalmente - energiekvigorosamente - beslist, duidelijkclaramente - uitmuntendexcelentemente - buitengewoon, geweldig, magnifiek, prachtigmagnificamente, maravilhosamente, optimamente, tremendamente - irréprochablement (fr) - onbekommerdfriamente - nuchter, stemmigsobriamente - dappersem medo - aardigagradavelmente - behaaglijk, knusaconchegadamente, delicadamente - onverkrijgbaar, uitverkochtnão obtenível - overeenkomstig - knapcom esperteza - algemeenpopularmente - intellectueel, intellektueel - reactie, responsie, tegendruk, weerstandreação, reacção - overdrevenexageradamente - fier, trotsorgulhosamente - ernstig, plechtigsolenemente - onhandigdesajeitadamente - ruwcom grosseria - hevigintensamente - spontaanespontaneamente - afgrijselijk, afschrikwekkend, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, onfraai, onooglijk, verschrikkelijkatroz, feio, terrível - afschrikwekkend, angstwekkend, bang, erg, geducht, gevreesd, schrikaanjagend, schrikverwekkend, schrikwekkend, vreselijkassustado, assustador, espantoso, medonho, pavoroso, temível, terrível - pietluttig, uiterst preciesmeticulosamente - afschrikwekkend, bedreigend, dreigendameaçador, assustador - onhandigdesajeitadamente - zegevierendtriunfalmente - bloedstollend, griezelig, hetgeen de haren te berge doet rijzen, huiveringwekkend, nachtmerrieachtigarrepiante, arripiante, horripilante - regelmatigregularmente - akelig, engacanhado, amedrontado, assustado, assustador - geduchtcorajoso - ideaal, idealiteridealmente, teoricamente - infantiel, kinderachtiginfantilmente, puerilmente - griezelig, luguber, macaberde mau gosto, macabro - impropriamente - aandachtig, alert, attent, nauwlettend, oplettendatentamente, cuidadosamente - enorm, enorm groot, geweldig, reuzeenormemente, extraordinariamente - liberaal, royaal, royaal,, vrijgeviggenerosamente, liberalmente - geen centje pijn, moeiteloos, zonder moeitesem esforço - tot in de detailsem pormenor - afronding, afwerking, completering, voleinding, voltooiingconclusão - gelegen komend, handigconvenientemente - inopportunément, malencontreusement (fr) - abstract, abstrakt - koppigobstinadamente - zegevierendvencedoramente - wijs, wijselijkprudentemente - dwaas, onverstandigestupidamente, imprudentemente - bijdehand, intelligent, sliminteligentemente - begrijpelijk, verstaanbaarinteligivelmente - aristocratisch, aristokratischaristocraticamente - diplomatiek, diplomatisch, tactvolcom tacto, diplomaticamente - cataclysme, catastrofe, mislukkingfiasco - voor onbepaalde tijdindefinidamente - correct, goed, juist, keurig, korrekt, net, op de juiste/gepaste manier, terecht, vlakbijbem, com razão, correctamente, ecorrectamente - caritatief, charitatief, liefdadig, menslievendbondosamente, caritativamente - traagmolemente - aanmatigendpresunçoso - gehaast, haastig, in haast, met spoed, snelà pressa, apressadamente, com pressa, precipitadamente - satirischsatiricamente - ongedwongen, openhartig, royaallivremente - geestelijkespiritualmente - onbepaald, onduidelijk, onscherp, schemerig, schimmig, vaag, wazigfracamente, imprecisamente, indistintamente, vagamente - bestendig, onwankelbaar - sporadisch - verbazend, verbazingwekkend, verrassend, verwonderlijkespantosamente, surpreendentemente - copieus, kopieus, overvloedig, rijkelijkabundantemente, abundosamente, com abundância, excessivamente - langdradig, vervelendcansativamente, fastidiosamente - hoogstsumamente - heerlijk, prachtig, schitterendbelo, delicioso - somptueux (fr) - beleefd, hoffelijk, hoofscortesmente, cortêsmente, educadamente - verrukkelijkencantador - onbeleefd, ongemanierd, onheus, onhoffelijk, slechtgemanierdcom má educação, descortesmente, grosseiramente - bewonderenswaard, bewonderenswaardig, prijzenswaardigadmirávelmente, louvavelmente - aangenaam, behaaglijk, fijn, gemoedelijk, genoeglijk, gezellig, plezierig, prettigagradavelmente - onaangenaamdesagradavelmente - hartelijk, hartig, vriendelijkcom vontade, cordialmente - aimabel, beminnelijk, hartelijk, lieftallig, met hoffelijkheid, vriendelijk, vrolijkafavelmente, amavelmente, bondosamente, com bom humor - expliciet, ondubbelzinnigexplicitamente - maar net, net, nipt, nog net, op het kantje, op het nippertjepor pouco, por uma unha negra - vriendelijkbondoso, gentil - getrouwfielmente - optimaalóptimo - abnormaal, afwijkendanormalmente - eeuwigdurend, overblijvendpermanentemente - lekker, plezierigagradavelmente, deliciosamente, prazerosamente - tederafetuosamente, com afeição - innerlijk, inwendig, in zijn achterhoofd, van binnensecretamente - bevorderlijk, gunstigfavoravelmente - ongunstig, onvoordeligdesfavoravelmente - verbeterdmelhorativo - droog, kort en bondig, kort en krachtigcom ironia, laconicamente - réduire (fr) - obligeamment (fr) - lugubrement (fr) - vaagvagamente - bombastisch, pompeuspomposamente - verbetering, verheffingaperfeiçoamento, melhoria - bevordering, progressie, vooruitgang, vordering, vorderingenprogresso, promoção - hardnekkig, standvastig, vasthoudendobstinadamente - doelmatig, effectief, efficia ant, efficiënt, in feite, voortvarendefectivamente, eficientemente - tragiquement (fr) - onheilspellendde modo ameaçador - gevoeglijk, met recht en reden, met reden - onbescheidenindecentemente - niet te stuiten, onstuitbaar, onweerstaanbaarirresistivelmente - gestreng, streng, striktrigorosamente, severamente - impérativement (fr) - bestraffing, correctie, rechtzetting, repressiecorrecção - immaculé, pur (fr) - fel, woestferozmente - bloeddorstigsanguinário - hervormingreforma - verfraaiing - klassiekclassicamente - donker, duisterobscuramente, sombriamente - onbevreesd, onversaagd, onverschrokken, onvervaardintrépido, sem medo/ADJ – destemido - effroyablement (fr) - artistiek, kunstzinnig, muzischartisticamente - bijzonder, in het bijonder, in het bijzonder, speciaal, specialiterem particular, especialmente, excepcionalmente, particularmente - modernisering, modernizeringmodernização - eenvormig, gelijkvormig, uniform, zonder uitzonderinguniformemente - continuellement (fr) - schaamteloosdescaradamente - dégradation, dépréciation (fr) - bij uitstekpor excelência - dapper, flink, kranig, moedigcorajoso - estetisch, esthetischesteticamente - ontstellendhorrivelmente - moedigvalente - bangassustado - verontreiniging, vervuiling, vuilcontaminação, poluição - angstvallig, bangelijk, bangig, beducht, kleinmoedig, kopschuw, schichtig, vreesachtigassustadiço, medroso, receoso - angstigreceoso, tímido - lafhartig, stumperachtigacanhado, envergonhado, tímido - ellendig, verwerpelijkdesprezivelmente - aanmatigend, arrogant, laatdunkendarrogantemente - dapper, gedurfd, gewaagd, stoutmoedigaudaciosamente - gretigavidamente - amoureus, verliefdamorosamente - naarstig, niet aflatend, noest, onverflauwd, toegewijdassiduamente - scherpzinnig, slimastutamente, sagazmente - guitig, schalksmaliciosamente - hardausteramente - begerig, gierig, gretig, gulzig, hebberig, hebzuchtig, inhalig, zuchtig, -zuchtigavidamente - vriendelijkbondosamente - abrupt, botweg, bruusk, pardoesbruscamente, rudemente - grossièrement (fr) - edelmoedig, genereus, goedgeefs, groothartig, grootmoedig, gul, mild, vrijgeviggenerosamente - kras, kwiek, levendigagilmente, com esperteza, vivamente - aldoor, alsmaar, onafgebroken, ononderbroken, onophoudelijkcontinuamente, incessantemente, seguidamente, sem parar - interminablement (fr) - dogmatisch, eigenzinnigteimoso - achteloos, loszinnig, nalatig, onachtzaam, onbezonnen, onsecuur, onsekuur, onverzorgd, onzorgvuldig, schaamteloos, slodderig, slonzig, slordigdesleixadamente, displicentemente, irreflectidamente, negligentemente - grossièrement (fr) - gemeenzaam, informeelcoloquialmente, informalmente - kalm, stilcalmamente - aanpassen, accommoderen, adapteren, conformerenadaptar - zelfgenoegzaamcom presunção - uitgebreidcompletamente - bondig, in het kort, kort, kortom, om kort te gaan, waar het op neerkomtbrevemente, em resumo, resumindo e continuando, sucintamente - cynischcinicamente - neerbuigendaltivamente, com condescendência - verwardconfusamente - conséquemment (fr) - opbouwend, positiefconstrutivamente - kil, klinisch, koel, koelbloedig, koeltjes, koud, nonchalant, onderkoeldcalmamente, com indiferença, friamente - ongelofelijk, ongelooflijk, onwaarschijnlijkimprovavelmente, incrivelmente - geloofwaardig, geloofwqaardig, plausibelde modo convincente, plausivelmente - enigmatisch, raadselachtigenigmaticamente, misteriosamente - legio, ontelbaar, talloosinumerável, numeroso, sem conta - verrukkelijkdeliciosamente - possivelmente - absurd, ongerijmd, onzinnigabsurdamente - behaagziek, flirterig, koketgarridamente, provocantemente - laaghartigignobilmente - breedvoerig, gedetailleerd, omstandig, uitvoerigdetalhado, exaustivo, pormenorizado - afschuwelijkofensivamente - minderwaardig, minderwaardige, oppervlakkig, vluchtig, zonder diepgangde relance, superficial - diabolisch, duivels, gemeendiabolicamente, muito - gemeen, laag, laaghartig, verachtelijkbaixamente, desprezivelmente - diametraaldiametralmente, diretamente - ijverig, vlijtigdiligentemente - naar, onaangenaam, onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijkdesagradavelmente - eerloos, oneervol, roemloos, schandelijksem honra, vergonhosamente - onbedekt, open, openhartig, openlijk, toegankelijkabertamente, francamente, sinceramente - impartialement (fr) - getrouw, loyaal, trouwfielmente, lealmente - ontrouw, trouweloosdeslealmente - evenredig, verhoudingsgewijsproporcionalmente - eerbiedig, respectueus, respectvol, respektueus, respektvol, vol eerbiedrespeitosamente - oneerbiedig, respectloos, respektloosdesrespeitosamente, irrespeitosamente - dogmatisch, leerstelligdogmaticamente - central (fr) - dromerigpensativamente, sonhadoramente - extatisch, opgetogencom entusiasmo, extaticamente - spookachtigassustadoramente - efficacement (fr) - efficacement (fr) - golfonda - egoïstisch, zelfzuchtigegoistamente - eminent - régulièrement (fr) - éruditement (fr) - omzeilend, ontwijkendevasivamente - regelmatigregularmente - ongelijkdesigualmente - buitensporig, exorbitantexorbitantemente/excessivamente - proprement (fr) - duur, kostbaar - exponentiellement (fr) - tempering, verzachting - ontspanningdescanso - liberalisatie, versoepeling - gemeenzaamfamiliarmente - dweepziek, dweepzuchtig, fanatiekfanaticamente - feilloosimpecavelmente - indolemment (fr) - inflexibel, onbuigzaaminflexivelmente - krachtigvigorosamente - brotar, germinar, rebentar - enorm, formidabel - karakteristiek, kenmerkend, kenschetsend, tekenend, typerendcaracterística, característico, distintivo - gloutonnement (fr) - luisterrijkesplendorosamente - gratuitement (fr) - afschuwelijk, deerlijk, drukkend, pijnlijk, smartelijk, snood, zwaaratrozmente, dolorosamente, gravemente, penosamente, severamente - grotesk, op belachelijke wijze, op groteske wijzegrotescamente - tegen wil en dankcom má vontade, relutantemente - licht- - harmonieusharmoniosamente - onbezonnenprecipitadamente - roekeloos, vermeteldescuidadamente, temerariamente - hartelooscruelmente - heldhaftigheroicamente - pijn aan de ogen doendhorrorosamente - hygienisch, hygiënischhigienicamente - eenmaking, unieunião, unificação - hereniging, rally, reüniereunião - lui, werkloospreguiçosamente - interruptie, onderbreking, stoornis, verstoringinterrupção - bevelend, commanderend, gebiedend, kommanderendimperativamente, imperiosamente - brutaal, impertinent, onbeschaamd, onbeschoft, schaamteloos, vrijpostigdescaradamente, impertinentemente, insolentemente - driftig, impulsief, onbesuisd, onstuimig, wildimpetuosamente, impulsivamente - absoluut, beslistabsolutamente - onbehoedzaam, onvoorzichtigimprudentemente - onvergelijkelijk, onvolprezenincomparavelmente - discrètement (fr) - désinfection (fr) - indolent, laks, landerig, vadsigindolentemente - laborieusement (fr) - ingenieus, vernuftig, vindingrijkengenhosamente - inherent, intrinsiek, van nature - ongelegen, ongepast, ongeschikt, ongunstiginoportunamente - gelegen, geschikt, op het juiste ogenblik komend, opportuun, van pasoportunamente - insidieusement (fr) - eenvoudig voorstellen, simplificeren, vereenvoudigen, vergemakkelijken, versimpelensimplificar - enthousiast, scherpentusiasticamente - bewerkelijk, moeizaam, nijver, noestlaboriosamente, penosamente - futlooslanguidamente - langoureusement (fr) - obsceen - belachelijk, dwaas, op een lachwekkende manierridiculamente - inschikkelijk, lankmoedig, mild, toegeeflijk, toegevendbenevolamente - organiseren, overkoepelen, uitgaanarranjar, organizar - proper, schoon, zindelijk, zuiverdireito, limpo - vlekkeloosimaculado, impecável - luguberlugubremente - majestueus, statelijk, statigmajestosamente - exploitatie, uitbuiting, uitzuigingexploração - sentimenteel, walglijk flauw van smaak, walglijk zoet - het mishandelen, misbruik, mishandeling, molestatie, wangebruikmaltrato, tratamento inadequado, tratamento ruim - actie, persecutie, prosecutie, rechtsvervolging, vervolgingperseguição - heksenjacht, hetze, lastercampagne, leugencampagnecaça às bruxas - genadeloos, hardvochtig, harteloos, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, ontoegevenddesapiedadamente, impiedosamente, implacavelmente - maccarthisme, maccarthysme (fr) - verbijsterend - minutieusminuciosamente - miraculeus, mirakuleus, wonderbaar, wonderbaarlijkmilagrosamente, miraculosamente - doorschijnendtranslúcido - ellendig, erbarmelijk, miserabelinfelizmente, miseravelmente - escapismeescapismo - eentonigmonotonamente - drabbig, troebelbarrento, toldado, túrbido, turvo - melkachtigleitoso - mesquinement (fr) - scherp, scherpzinnig, spitsvondigagudo, astuto, subtil - près (fr) - objectief, objektiefobjectivamente - onderdanig, onderworpen, serviel, slaafsservilmente - weelderigopulentamente - opzichtigostentosamente - enveloppant (fr) - boezem-, intiem, nauw verwantdo peito, íntimo, próximo - pertinemment (fr) - flegmatiek, flegmatisch - sentencieusement (fr) - armzalig, zieliglamentavelmente - zinloossem sentido - pretentieuspretensiosamente - simplement (fr) - mooilindamente - prozaïschprosaicamente - krap, nietig, schraaldebilmente, justo - vreemdestranhamente - kalm, rustig, sereencalmamente, placidamente, repousadamente, serenamente, tranquilamente - afbouwen, integreren, invullencompletar - justement (fr) - eerbaar, eervol, prijzenswaardigcom mérito, honrosamente - eerbiedigrespeitosamente, reverentemente - robuustrobustamente - ruimamplo, espaçoso - benauwd, eng, krap, nauwconstrangido, difícil, espasmódico, estreito, limitado, pouco claro - behaaglijk, comfortabel, gemakkelijk, geriefelijk, gerieflijk, komfortabelcómodo, confortável - bezorgd, onrustiginquietante - sensueel, zinlijk, zinnelijk, zwoelvoluptuosamente - sensueelsensualmente - sereenserenamente - proportionnel, relatif (fr) - rapidement (fr) - démocratique (fr) - fréquent (fr) - général (fr) - basis-, standaard-padrão, uniformizado - bekwaamcom habilidade, habilmente - bijzonder, uitzonderlijkexcepcional - rare (en) - ongewoonincomum, invulgar - gebruikelijk, gewoonhabitual, usual - gebruikelijk, gewend, gewone, gewoon, gewoonlijke, vastacostumado, do costume, habitual - gewoonplebeu - smerig, vuilsordidamente - bepaaldespecífico - c.q., resp., respectief, respectievelijk, respektiefrespectivo - verschillenddistinto, separado - expressief, sprekend, veelzeggendexpressivo, significativo - uitdrukkingsloossem expressão - striktrigorosamente - superlativement (fr) - furtivement, subrepticement (fr) - lieflijkdocemente - stilzwijgendtacitamente - telegraaf-, telegrafisch - liefdevolternamente - traditiegetrouw, traditioneel, van oudsher, volgens traditietradicionalmente - bekwaameficiente - klagerig, ontevredenimpertinente, lamuriento, rabugento, ranzinza - protestants, protesterendprotestante, que protesta - insupportablement (fr) - stimulerenestimular - volledigcompleto - onverdeeld, onvoorwaardelijk, openhartigabsolutamente, francamente, incondicionalmente - grondig, uitputtendexaustivo - totaaltotal - onwaardigindignamente - incomplet (fr) - nuttigutilmente - moedigvalentemente - hartstochtelijk, krachtig, machtig, sterkardorosamente - op een walgelijke manierhorrivelmente - begerig, vraatzuchtigvorazmente - encyclopedischenciclopédico - in pleno, plenair, voltalligplenário - de tout cœur (fr) - gevatcom espírito - accessible (fr) - lenigen, mitigeren, verzachten - ja, jawelsim - echtelijk - malproprement (fr) - speciaalespecialmente - acuut, dadelijk, direct, direkt, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, pal, subietimediatamente - direct, direkt, linea recta, rechtdoor, rechtstreeksdirectamente, diretamente - bondigconciso, sucinto - aforistisch, epigrammatischepigramático - beknopt, bondig, compact, kort samengevatbem aproveitado, sucinto - kortaf, kort en bondig, kort en krachtigbrusco, lacónico - langdradigprolixo - erotisch, zinnenprikkelend - averij, ravage, verwoestingdevastação - herrie, opschuddingalgazarra, transtorno, tumulto - bombarie, drukte, gedoe, gedrang, gedruis, geduvel, geweld, gewoel, heisa, omhaal, omslag, ophef, poeha, poespas, poppenkast, rumoer, rumoerigheid, soesa, stampei, stennes, stennis, tamtam, tumultagitação, empurrão - overvol, volapinhado, superlotado - ongerijmd, onpassendincongruente - kinderspel, walk-over - violé, violée (fr) - opslagserviço - grand, proéminent (fr) - flagrant, in het oog springendflagrante, manifesto, óbvio - rafelnegócios por concluir - constant (fr) - herhaald, hernieuwd, steeds terugkerend, vernieuwd, zich herhalendrepetido, repetitivo - incidenteel, sporadischesporádico - kennen - twistziekrefilão - know (en) - conventioneel, konventioneelconvencional - conformiste, conventionnel (fr) - bizar, gek, grilligbizarra, bizarro, esquisito, estranha, estranho - difficulté, problème (fr) - aanzienlijk, geruimconsiderável - merkelijkconsiderável - insignifiant (fr) - verwarrenconfundir - galant, ridderlijkcavalheiresco - abrupt, bits, bruuskbrusco, desabrido - onbeleefd, ongemanierd, onheusdescortês, grosseiro, malcriado, mal-educado - geloofwaardigacreditável, plausível - ongelofelijk, ongelooflijk, ongeloofwaardiginacreditável, incrível - kokend, kokend heet, vernietigendcáustico, fervente - benard, kritiekcrítica, crítico - ernstig, gewichtiggrave - important (fr) - achterhaald, ouderwets, verouderdantiquado, desatualizado, desnaturalizado, fora de moda, obsoleto - verouderendem desuso a cair - vervloektamaldiçoado, maldita, maldito - bouwvallig, gammel, krakkemikkig, verloederd, vervallen, wankeldecrépito, deteriorado, dilapidado, estragado, inseguro - gemeen, grof, ordinair, plat, schokkend, vulgair, zwaarcomum, crasso, indecente, ordinário, vulgar - bedaard, sobercalmo, grave, refletido, sensato, sereno, sério - onbepaald, onbestemd - primaire (fr) - définitif (fr) - veeleisendexigente - streng, striktrigoroso - pressant (fr) - arbitrair, aselekt, willekeurigarbitrário - berekenen, uitwerken, weddencalcular - betrouwbaardigno de confiança - déviance (fr) - dépendant (fr) - fauxpas, faux pas, loslippigheid, misstap, pekelzonde, slippertjefalta insignificante, pecadilho, pecado leve, pecado venial - eigenmachtig, onafhankelijk, zelfstandigindependente - verkwistingextravagância - souhaitable (fr) - spelbederfcrime, jogada suja - begeerlijk, begerenswaard, begerenswaardig, benijdenswaard, benijdenswaardig, wenselijkdesejável, edesejável, invejável - blasfemie, godslastering, heiligschennis, kerkroofprofanidade, sacrilégio - preferent, te verkiezen, verkieslijkpreferível - porno, pornografiefilme pornô, literatura erótica, pornografia - payer, verser (fr) - envie (fr) - bezwaarlijk, hachelijk, lastig, moeilijk, zwaardifícil, duro, edifícil, exigente, fastidioso - colère, courroux (fr) - gastromanie - neteligdelicado - sérieux (fr) - lastig, onwelkomaborrecido, incomodativo, incómodo, maçante, perturbador - facile, fastoche (fr) - elementair, zuiverelementar, simples - gladsuave - ijverig, naarstig, niet aflatend, nijver, noest, toegewijdassíduo - onvermoeibaarincansável - lui, nalatig, nonchalant, onachtzaamdescuidado, desleixado, desmazelado, indolente, preguiçoso, remisso - direct (fr) - takelage - bon, meilleur (fr) - selectief, selektiefselectivo - onduidelijkindistinto, inidstinto - général (fr) - bedreiging, gevaar, onveiligheid, perikel, perikelen, risico, risico van gevaarperigo, risco - overheersenddominante, predominante - scherpagudo - afweer, defensie, verdedigingdefesa - cambiante - beginnend, kiem, rudimentairainda no início, imperfeito, rudimentar - confronterenconfrontar - aantrekkelijk, doelmatig, doeltreffend, effectief, efficiënt, werkzaameficaz, eficiente, vistoso - afmattend, bewerkelijk, hard, lastig, moeilijk, moeizaam, penibel, pijnlijk, slopend, uitputtend, zwaarcustoso, difícil, duro, estafante, exaustivo, laborioso, penoso, pesado, trabalhoso - heftig, zwaarabundante, forte - facile (fr) - promiscuïteitpromiscuidade - de faible prix, économique, pas cher, profitable (fr) - prompt, voortvarendexpeditivo, expedito/despachado - drastisch, ingrijpenddrástico, edrástico - uitroependexclamatório - stevigfirme - harkerig, houterig, links, onbeholpen, onhandig, stijfacanhado, desajeitado, desastroso - exportável - enthoesiast, enthousiast, entoesiast, entousiast, geestdriftigentusiasta, entusiástico - enthousiast, gespitst op, gretig, ijverig, vlijtigávido, entusiasta, entusiástico - flatteren, pluimstrijken, stroopsmeren, vleienadular, bajular, engraxar, favorecer, lisonjear - eenduidig, expliciet, ondubbelzinnigeexplícito, explícito - esoterischesotérico - duisterabstruso - geheimmisterioso, secreto - exoterischexotérico, geral, popular - basis-básico - eufemistischeufemístico, extenuante - approximatief, bij benadering, globaal, ruw, schetsmatigaproximado, aproximativo - loszitten - adembeklemmend, adembenemendempolgante - misbruik, verkeerd gebruik, vewrkeerd gebruik, wangebruikabuso, má utilização - duurcaro, dispendioso - duur, kostbaar, prijzigcareiro, caro, custoso, dispendioso - surévalué (fr) - betaalbaar, goedkoop, redelijk, spotgoedkoop, voordeligabordável, acessível, barato - kapitaalaanwas, kapitalisatie - nieuw, onervareninexperiente, verde - duiden, expliciteren, preciseren, toelichten, verdietsen, verduidelijken, verhelderen, verklarenesclarecer - verborgensecreto - billijkequitativo - niet vertrouwddesconhecido, estranho - antiek, onmodern, oud, ouderwets, uit de mode, uit de tijdantigo, antiquado, fora de moda, velho - sjofeldesengraçado - chic, duur, elegant, elegantechique - acuut, direct, directe, direkt, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijldimediata, imediato, instantâneo - pietepeuterigmelindroso/meticuloso - kieskeurigexigente, meticuloso - mollig, rondrechonchudo - corpulent, diklijvig, diklijvige, obees, obese, vetzuchtig, vetzuchtigecorpulento, obeso - benig, broodmager, knokig, uitgemergeldanguloso, descarnado, esquálido, macilento, ósseo, ossudo - behandeling, inrichting, organisatie, rangschikking, schikkingarrumação - reduplicatie, verdubbelingconfirmação, reiteração, repetição - copiador - weergavereprodução - perseveratie, volhardinginsistência, perseverança - grond-básico - ceremonie, rite, ritueel, ritusrito, ritual - gezond, verstandigsalutar, são, saudável - gezond van lijf en leden, weerbaarrobusto, são de corpo - aanzetten, accentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, hameren, nadruk leggen op de, onderlijnen, onderstrepen, profileren, tamboererenacentuar, dar ênfase, dar ênfase a, enfatizar, sublinhar - versteend - accentueren, aksentueren, beklemtonen, benadrukken, betonen, de nadruk leggen op, klemtoon leggen op, onderstrepenacentuar - onbuigzaamintransigente - buitenlands, vreemdestrangeiro - ceremonieuscerimonioso - stilstanddesligado - bon, meilleur (fr) - abstinentie, onthoudingabstinência - rampzaligfatal - los, onbezet, ongebonden, vrij, vrijaflivre, livro - occasionnel (fr) - frais (fr) - heet van de naaldrecente - hartelijk, hartig, vriendelijkafável, amistoso, bondoso, cordial - amarrado - produktief, vruchtbaarfértil, produtivo - overvolapinhado - simple (fr) - tel (fr) - specifiekespecífico - local (fr) - technique (fr) - eerbied, respect - fiks, flink, genereus, goedgeefs, gul, knap, mild, mooi, royaal, vrijgeviggastador, generoso, liberal - gul, kwistig, onbekrompen, onbeperktmagnânimo, muito liberal, munificente - mismanagement, wanbeheer, wanbeleid, wanbestuurdesgoverno, prevaricação - armzalig, kwaadaardighumilde, mau - parcimonieux (fr) - grand (fr) - gezond, goedbem - syntetisch, synthetischsintético - blij, gezond, heilzaam, lekkerbenéfico, bom - aanvaardbaaragradável - gelegen komend, geschiktconveniente - bevrediging, verzoening, verzoeningspolitiek, vredespolitiekapaziguamento - beroerdhorrível - conciliation (fr) - négatif (fr) - aardig, goed, logisch, vriendelijkbom - blanc (fr) - donker, duisterescuro - demonisch, diabolisch, duivels, gemeen, satanisch, schandelijk, vreselijkdemoníaco, diabólico, dos diabos, irreverente, satânico - mefistofélico - acariâtre, acerbe, âcre, aigre, aigu, âpre, cuisant, fin, incisif, mordant, pénétrant, perçant, piquant, pointu, saillant, vif (fr) - boos, gerommel, humeurig, knorrig, korzelig, kribbig, mopperig, slechtgehumeurd, slechtgemutstmal-humorado, rabugento, resmungão, zangado - chagrijnigirritável - chagrijnig, dreigend, duister, knorrig, mistroostig, nors, zuurameaçador, azedo, mal-encarado, rabugento, sinistro, sombrio - norsmalhumorado - progressif (fr) - súbito - agressivité, violence (fr) - catastrofaal, katastrofaal, rampzaligcatastrófico, desastroso - integratieintegração - erewoordpromessa - lourd, pesant (fr) - light (en) - lourd (fr) - veel vergend, zwaarpesado - bedenkelijk, verontrustend, zorgbarend, zorgelijk, zorglijk, zorgwekkendinquietante - steun, stutapoio, suporte - énorme, gros (fr) - lichtleve - gelijkaardig, homogeenhomogéneo - begunstiging, gunstfavor - beau geste (fr) - attention (fr) - hoogelevado - mobilisatiemobilização - laag, laaggelegen, lagebaixa, baixo - repercussie, represaille, represaillemaatregel, retorsie, revanche, vergelding, vergeldingsactie, vergeldingsaktie, vindicatie, wraak, wraakactie, wraakaktie, wraaknemingrepresália, vingança - hoogalto - laagbaixo, inferior - élevé, haut, supérieur (fr) - bemiddeling, interventie, tussenkomst, voorspraakintervenção, mediação - hernieuwing, verlengingrenovação - openhartigaberto - misleidenenganador - doordringen, doortrekken, penetrerenpenetrar - uitlaatklep - acolhedor - branden, gloeien, heet - cold (en) - guur, kaalsombrio - koudfrio - bovenmenselijksobrehumano, sobre-humano - humaan, menselijkhumano - beestachtig, bestiaal, bruut, grof, hardhandigabrutalhado, animalesco, bestial, brutal - clownachtig, clownesk, klownachtig, klowneskapalhaçado - komisch, lachwekkend, vermakelijkcómico, ridículo - grappig, kluchtig, koddig, snaakscurioso, divertido, engraçado - hilarischhilariante - ad rem, alert, gevat, puntig, raak, scherpzinnig, slagvaardig, snedigespirituoso, vivo - haastigapressado - aanmerkelijk, beduidend, belangrijk, considerabel, gewichtig, groot, relevant, veelbetekenendalto, considerável, de peso, econsiderável, essencial, fundamental, grande, importante, significativo - grootgrande, importante - belangrijkst, fundamenteel, hoofd-, sleutel-cardeal, central, essencial, fundamental, principal - belangrijkst, hoofd{#169}, hoog, voornaamsteprincipal - historischhistórico - echt menendsério - strategischestratégico - waardevolvalioso - futielfútil - imposant, indrukwekkend, ontzagwekkendassustador, imponente - prachtig, schitterendesplêndido - decadent, dekadent, in vervaldecadente - instruit (fr) - dichtbevolkt, dichtbewoond, volkrijkpopuloso - onberispelijkirrepreensível - instructief, leerzaam - intellectueel, intellektueel, verstandelijkintelectual - bijdehand, intelligent, schrander, slim, verstandiginteligente - belangwekkend, interessant, wetenswaardiginteressante - aangrijpend, boeiend, grijpend, intrigerend, roerendabsorvente, cativante, emocionante, intrgante, intrigante - afstompend, geestdodend, langdradig, monotoon, saai, vervelendaborrecido, cansativo, enfadonho, fastidioso, maçador - uiterlijkextrínseco - accessoire, accidentel, adventice, secondaire (fr) - depressiefdepressivo - amer (fr) - luguberlúgubre - befaamd, bekend, beroemd, gevierd, roemrijk, roemrucht, roemruchtig, vermaard, wijdbefaamd, wijdvermaardconhecido, famoso, famoso/célebre, ilustre, notável - dik, groot, kolossal, lang, omvangrijkalto, farto, grande - ruimarregalado, de largo - lijvigvolumoso - ruim, veelomvattendespaçoso, vasto - kolossaal, reuzehoog, torenhoog, verbijsterendastronómico, colossal, estupendo - enorm, hemelsbreed, huizehoog, levensgroot, reusachtigenorme - gigantisch, reusachtig, reuzen-gigante, gigantesco - reusachtiggigantesco - enorm, immens, uitgestrektimenso, vasto - geweldig, gigantisch, kolossaal, reusachtig, zeer grootenorme, muito grande, que bate - klein, minuscuul, nietigpequeno - klein, micro-, minuscuul, piepklein, tenger, uiterst kleindiminuto, micro, micro-, minúsculo, muito pequeno, pequena, pequenino - gering, miniem, minuscule, minuscuul, minuskuul, nietig, onbeduidend, onbeduidendemínimo, minúsculo, nominal - ongelijkvormig, verschillenddiferente - bescheiden, kleinmodesto, pequeno, pouco importante - local (fr) - landurig, lang, langdradig, langdurig, langgerekt, proletariërs aller landen, verenigt U!comprido, longo, prolongado, trabalhadores do mundo, uni-vos! - bestendig, duurzaam, hechtduradouro, durável - eindeloossem fim - kortbreve, curto - kortstondigmomentâneo - diepklinkend, geluidgevend, helder, helderklinkend, klankrijk, klankvol, klinkend, sonoorgrandíloquo, melodioso, ressoante, sonoro - aanbiddelijk, adorabel, innemendquerido - om te knuffelen, schattig, snoezigadorável, fofinho, fofo - afschuwelijk, walgelijkhorrendo, horrível, odioso - blauwogigde olhos azuis - liefdevolamado - liefhebbend, weekafectuoso, carinhoso, tenro, terno - amoureus, smoorverliefd, stapelverliefd, tot over de oren verliefd, verliefd, verzot, wegapaixonado, doido, louco, namorado - grand, important, majeur, principal (fr) - mineur (fr) - infime, insignifiant (fr) - verwijfd, vrouwachtigefeminado, feminino, próprio de mulher - infantiel, kinderachtiginfantil - beurs, beurzig, overrijpamolecido - maximaal, maximalmáximo - miniem, minimaal, minimum-menor, mínimo - belangrijksignificativo - flauw, inhoudsloos, nietszeggend, stom, zinloosinsignificante, sem sentido. - genadeloossem piedade - genadeloos, hardvochtig, harteloos, koelbloedig, meedogenloos, moordend, onbarmhartig, ongenadig, onmeedogend, onverbiddelijk, zonder genade, zonder medelijdendesalmado, desapiedado, impiedoso, implacável, insensível - mildsuave - intensiefintensivo - ernstigsério - fort, présent (fr) - aantrekken, inpalmen, intrekkenatrair - buitensporig, hoog, overmatigexcessivo, exorbitante - buitensporig, exorbitantexorbitante, exorbitante/excessivo - extreem, extremistisch, radicaal, ultra{#169}extremista, radical, ultra - modeste (fr) - bandeloos, lichtzinnig, liederlijk, losbandig, ontaard, ontuchtig, vrijgevochtendegenerado, devasso, dissoluto - velenmuitas, numerosos - menigvuldig, ontelbaar, talrijkinúmero, numeroso - weinig, weinigepoucas, pouco, poucos - mondiaal, over de hele wereld, wereld-, wereldwijd, wereldwijdemundial, mundialmente - naturel (fr) - spookachtigfantasmal - uiteindelijkconsequente/final - laatstefinal, último - abnormaal, afwijkendanormal - gehoorzaamobediente - découvert, ouvert (fr) - vrijlivre - afschuwelijk, afstotelijk, afstotend, weerzinwekkenddetestável, repelente - vies, walgelijkdesagradável, nojento, repugnante - hernieuwen, renoveren, vernieuwen, vernieuwingrenovar - oudantigo - fris, nieuwfresco, novo - récent (fr) - bejaard, oudcom a idade de, idoso - uitvoeren, volbrengencumprir, desempenhar - op het juiste momentoportuno - gewoonmedíocre - gemiddels, matig, middelmatigmediano, médio, medíocro, suficiente/razoável - commun (fr) - alledaagshabitual/corriqueiro - buitengewoon, enorm, fantastisch, geweldig, wonderbaarlijkenorme, extraordinário, fabuloso, maravilhosa, maravilhoso - holistique (fr) - origineeloriginal - verrassendinsólito, novo - innovantes, innovateur (fr) - afgezaagd, banaal, versletenbanal, batido, gasto, trivial - orthodox, ortodoxortodoxo - beeldenstormend - openlijkaberto - dweepziek, dweepzuchtig, fanatiekfanático - aanwezig, present, tegenwoordigpresente - irénique (fr) - schel, scherp, scherpzinnigagudo, sagaz - permanent, vastpermanente - temporaire (fr) - kortstondig, vergankelijk, vluchtig, voorbijgaandefémero, passageiro, transitório - vergankelijk, voorbijgaandevanescente, infinitesimal - perplexperplexo - verbijsterdpexplexo - intiem, persoonlijk, priv{#225}{#130}{#225}íntimo, pessoal - assurer, garantir (fr) - bloot, naakt, niet meer dannu - eenvoudig, simpelsimples - aangenaam, prettigagradável - verrukkelijkdeleitoso, delicioso - verminderenreduzir - amusantdivertido - vermakelijkalegre, desviado, divertido - afdoend, positiefpositivo - aanstoot geven, schandaliseren, schandalizeren, verontwaardigenescandalizar, insultar - négatif (fr) - neutre (fr) - bevredigen, tevredenstellen, verblijden, vergenoegen, verheugen, voldoen, volstaansatisfazer - onuitvoerbaarimpraticável - krachtig, sterkforte - dissuader, empêcher (fr) - puissant (fr) - krachtigvigoroso - machteloosimpotente - belangrijkimportante - nauwkeurig, preciespreciso - bombastisch, pompeuspomposo - middelbaar, secundairsecundário - filial (fr) - fondamental (fr) - privé (fr) - vertrouwelijkconfidencial - public, publique (fr) - ouvert (fr) - arbeidsproductief, arbeidsproduktief, productief, produktiefprodutivo - vergeefs, vruchteloosinfructuoso, infrutífero, vão - lonend, lucratief, lukratief, winstgevendlucrativo - bevallig, gepast, geschiktatraente, correcto, decente - preutscerimonioso, puritano, virtuoso - conservatoire, protecteur (fr) - arrogant, gewichtigarrogante, presunçoso - denigrerend, hooghartig, laatdunkendaltaneiro, arrogante, desdenhoso - ijdel, verwaandconvencido, vaidoso - puur, zuiverpuro - nieuw, zindelijk, zuiverbranco, direito, em branco, limpo, preciso, virgem - soi-disant (fr) - apocrief, onaannemelijk, ongeloofwaardigapócrifo - dubieus, onzeker, schaduwrijk, suspect, suspekt, twijfelachtig, verdachtdúbio, sombroso, suspeito - lawaaierigbarulhento - kalm, koelbloedig, ontspannend, relaxerend, rustgevend, rustig, vredesgezind, vredig, vreedzaamcalmo, controlado, pacífico, relaxante, repousado, repousante, tranquilo - ontwrichtend, ordeverstorend, rumoerigdestrutivo, tumultuoso - systématique (fr) - pragmatique, pratique (fr) - kafkaïen (fr) - surrealistischsurrealista - degelijk, gezondforte - klungelig, lomp, pummelachtigaparvalhado, estúpido, grosseiro - grof, ruig, ruwáspero, grosseiro - dom, grof, onbehouwencrasso, grosseiro - regelmatigregular - sans rapport (fr) - gezien - berucht, beruchte, schandelijkdifamante, famigerado, infame - bestaanbaar, verenigbaar, verzoenbaarconciliável, reconciliável - vastbeslotendecidido - presentabel, toonbaarapresentável - verantwoordelijkresponsável - de moeite waardcompensador - oratorischretórico - pulsante - arm, welgesteldnecessitado/endinheirado - welgesteldconfortável - arm, arme, armelijk, armoedig, armoedzaaier, berooid, have-not, have-nots, kaaljakker, minderbedeelde, misdeelde, niksnakker, pauper, sjofelaarindigente, pobre - blut, platzakduro, falido, liso, quebrado, sem dinheiro - behoeftig, behoevend, berooid, hulpbehoevend, nooddruftig, noodlijdend, onvermogendindigente, necessitado - straatarmcom muita falta de, sem um tostão - weelderigluxuoso, opulento, sumptuoso - robuustrobusto - fors, geblokt, gespierd, potigmuscular, musculoso, robusto - arcadischárcade, bucólico, idílico - gevaarlijk, risicovolarriscado - gevaarlijk, gevaarlijke, risicovolarriscado, perigosa, perigoso - levensgevaarlijk, met neigiung tot zelfmoord, zelfvernietigendauto-destrutivo, suicida - verschillendvário - gelijkend, gelijksoortigparecido, semelhante, similar - ''In Belgium and South Netherlands, gek, gek geworden, gekkin, getikt, losgeslagen, met noten, zotde nozes, doido, louco, maluco - maniakaal, manischmaníaco - sarcastisch, sarkastisch, wrangsarcástico - sardonisch, wrangsardónico, trocista - satirischsatírico - onbevredigend, onvoldoende - tegenvallend, teleurstellend, teleurstellendedecepcionante, enganoso - pedant, vitterigpedante - erudietsábio - aantrekkelijk, attractief, attraktief, verlokkendatraente - zelfzuchtigegoísta - égoïste (fr) - erotischerógeno - hygienisch, hygiënischhigiénico - étranger (fr) - echt menend, ernstig, serieussério - frivoolfrívolo - duivels, ondeugendendiabrado - nuchtersóbrio - ouvert (fr) - behaagziek, flirterig, koketelegante, garrido, namorador - erotisch, zinnenprikkelenderótico - risqué (fr) - wellustiglibidinoso, sensual - wellustiglascivo, lúbrico - aandoen, eruitzien, er uitzien, ogen, optreden, ruiken, toelijken, toeschijnen, tonen, verschijnen, voorkomen, zienaparecer - blijken - getuigen, tentoonspreiden, vertonen - geiten, koketteren met, opsnijden, paraderen, pochen, pralen met, prijken, pronken, pronken met, protsen met, snoeven, snoeverij, te koop lopen met, vaandelzwaaien, vendelzwaaienexibir, pavonear-se - kattenogen hebbende olhos de lince - veelbetekenendimportante, significativo - nietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbelangrijke, onbenullig, onbetekenend, weinigzeggendinsignificanta, insignificante - zuivermero, simples - eenvoudig, elementair, essentieel, fundamenteel, grond-, wezenlijkelementar, essencial, fundamental, primário - ingewikkeldintricado - complex, gecompliceerd, gekompliceerd, ingewikkeldcomplicado - kruiperig, vleierigadulador, lisonjeiro - enig, enkelúnico - bedreven, behendig, bekwaam, bevoegd, competent, deskundig, geschoold, goed, handig, kompetent, ter zake kundig, vaardig, vakkundigbem feito, bom, competente, eficiente, hábil, habilidoso, habilitado, perito, qualificado - macio - bobbelig, hobbeligacidentada, acidentado - herkrijgen, herstellen, terugkrijgen, terugverdienenrecuperar - raffiné (fr) - stable (fr) - solide, vastfirme, forte - kras, kwiekesperto, vivo - levendigvivo - stabielestável - gammel, wankeloscilante, vacilante - aan het kortste eind trekken, verliezenperder, sair-se mal - variable (fr) - raide (fr) - harde wind, machtig, sterkpotente - faible (fr) - hardleers, hardnekkig, koppigpertinaz, teimoso - koppigmula - weerbarstig, weerspannigcontumaz, obstinado, rebelde - gelukt, geslaagd, succesrijk, succesvol, suksesrijk, suksesvolbem sucedido, bem-sucedido, sucedido - gefrustreerd, haar, teleurgesteld, zijn etc gezicht betrokdecepcionado, desenganado, ficar decepcionado/fez uma careta de desilusão, frustrado - genoeg, voldoendebastante, suficiente - ontoereikend, onvoldoendeinadequado, insuficiente, insuficientemente - krapescasso - aanmatigend, neerbuigend, uit de hoogtecondescendente, sobranceiro - groot, hoog, lang, ongeloofwaardigagudo, alto - superieursuperior - excellent, prima, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijkeexímio, excelente, exímio - goed, prima, voortreffelijkbelo, bom - goedkoop, rotbarato, desprezível, inútil, ordinário - zakelijkrentável - middelmatigmedíocre - bij-, bijkomend, bijkomstig, dochtermaatschappijacessório, subsidiário - opofferen, sacrificeren, sacrifiëren - bevreemdend, verrassendsurpreendente - susceptible (fr) - empathique (fr) - anachronistisch, anakronistischanacrónico, anacrônico anacrônica - stelselmatig, systematischsistemático - verrukkelijkdoce - zwaarexcessivo - incontrôlé (fr) - declasseren, degraderen, in rang verlagen, terugzettendegradar, despromover - sober, zuinigeconómico, frugal, poupado - viessujo - achterhouden, ophoudenatrasar, suprimir - knorpelig, kraakbeenachtigcartilaginoso - brosestaladiço - organiserenorganizar - cynicus, cynischcínico, ecínico - betrouwbaar, bonafide, te vertrouwenfidedigno - representatiefrepresentativo - eerbetuigen, eerbiedigen, eren, lauweren, respecteren, vererenhonrar - liberaliseren - dienstig, nuttig, zinvolútil - ijdel, nutteloos, vergeefsinútil, vão - commercial (fr) - waardeloos - veranderend, voortdurendprótea - regelbaarvariável - herhalenditerativo - bedompt, benauwdabafado - fel, gemeen, gemene, hevig, razend, ruig, wild, woest, wrede, wreedcruel, feroz, furioso, selvagem, zangado - zondigpecaminoso - beheersen, checken, controleren, nagaan, nakijken, nalopen, natrekken, naziencontrolar, restringir - halfwarm, lauw, lauwwarmmorno, tépido - poserentomar atitudes - bloeden, boeten, boeten voorexpiar - bereiken, komen, toekomenatingir, cumprir, efetuar, realizar - commencer (fr) - organiseren, regelen, ritselen, versieren - aanmodderen, aanrommelen, afgaan, bederven, blameren, er een potje van maken, klungelen, knoeien, mispeuteren, opschudden, opzetten, prutsen, rommelen, rotzooien, verbroddelen, verbrodden, verbruien, vergallen, verhaspelen, verknallen, verknoeien, verknollen, verpesten, verprutsen, versjteren, verstieren, verziekenestragar, malbaratar, tornar fofo, trancar - verlinken, verradentrair - heilzaamsaudável - beledigendofensivo - reconnaître (fr) - beperkt, nauw, smalestreita, estreito, limitado - aanmoedigen, bevorderen, bijdragen, stimulerendesenvolver, promover - aider, contribuer (fr) - ondersteunen, onderstutten, staan, steunenapoiar - belachelijk, dwaas, onzinnigridículo, risível - stompzinnig, stupideestúpido - ideologischideológico - frauderen, oplichten, rotzooien, zwendelenburlar - vervolgenperseguir - aankunnen, organiseren, proberen op te lossen, regelen, ritselen, rondkomen, scharrelen, versieren, zich reddenaplicar-se a, arranjar-se, enfrentar - verwaardigen, zich verwaardigen, zich waardig achtendignar-se - dienen - de baas spelen over, komedie spelen, verwaand doen, zich aanstellenfazer-se importante, mandar - bestaan, levenviver - faire (fr) - echtbreken, fröbelen, knutselen, lanterfanten, leeglopen, lummelen, rondbanjeren, rondhangen, rondlummelen, rotzooien, slungelen, straatslijpen, treuzelen, vreemdgaandemorar-se, descansar, vadiar - belangrijk zijn, er toe doen, gelden, meespelen, meespreken, schelen, spelen, tellen, uitmaken, van belang zijn, verrekken, verrottenimportar - accorderen, concorderen, congrueren, correleren, corresponderen, kleuren, overeenkomen, overeenkomen met, overeenstemmen, rijmen, sluiten, sporen, stroken, verband houdencoincidir, condizer, corresponder - contrôler, vérifier (fr) - dépendre (fr) - aarden naar, gelijken, gelijkend, gelijken op, lijken, lijken opassemelhar, assemelhar-se a, parecer-se com - chimérique (fr) - ontstijgen, overschrijden, overstijgen, overstralen, overtreffen, overvleugelen, uitgaan, uitsteken, uitstijgen, verbeteren, verheffen, voorbijstrevenexceder - genoeg zijn, toereikend zijn, voldoen, voldoende zijn, volstaanbastar, ser suficiente - servir (fr) - beantwoorden, beantwoorden aan, bevredigen, eer aandoen, in ere houden, tevreden stellen, voldoen, voldoen aan, voldoende, voldoende zijn, waarmakencumprir, responder, satisfazer, viver à altura de - compenseren, goedmaken, vergoeden - opvallen, overtreffen, uitblinkensobressair - bekleden, betreffen, gelden, kloppen, opgaan, strekken, uitkomen, uitstrekken, valideren, vigerenaplicar-se - affecter, atteindre, toucher (fr) - houden, vasthoudensegurar - afstemmen, harmoniëren, in harmonie brengen, inpassen, kleuren bij, klikken, overeenstemmen, samengaancombinar, harmonizarse - refuser (fr) - compenserencompensar - plaatselijklocal - behoren, betamen, horen, passen - behoren, horen, horen bij, thuishorenfazer par - ajouter (fr) - vendre (fr) - technique (fr) - standaard, stander, voetsuporte - listig, vosachtigastuto, manhoso, traiçoeiro - messias- - cultureelcultural - schuilkelderabrigo antiaéreo - boete-, boetend, zoenexpiatório - draconisch, drakonischdraconiano - hégélien (fr) - veranderingmudança - edelsteen, juweel, schat, steenjóia, tesouro - Veau d'or (fr) - aandenken, heiligdom, herinnering, memorabilia, munt, penning, reliek, relikwie, souvenirrecordação, suvenir - chef d'oeuvre, chef-d'oeuvre, hoofdwerk, levenstaak, levenswerk, meesterstuk, meesterwerk - hoop, stiltecentrum, toeverlaat, toevlucht - brugpijler, rib - kleinigheid, kleintje, nul, onbelangrijke dingen, snipperwerknulidade, uma insignificância - belasting, belastingdienst, fiscus, gewicht, gewichtsklassepeso - esprit (fr) - aard, complexie, geaardheid, gestel, inborst, karakter, wezentipo - animatie, levendigheidanimação - bereidwilligheidvivacidade - arbeidsvermogen, daadkracht, energie, fut, geestkracht, kloekheid, pep, puf, slagkracht, stootkrachtvigor - esprit, geest, geestigheid, gevatheid, slagvaardigheidengenho, espírito - kameraadschapcamaradagem - aanpassingsvermogenadaptabilidade - impressie, indruk, werkingimpressão, marca - figure (fr) - schoonheidlindeza - attractivité (fr) - magnétisme animal (fr) - charisma, uitstralingcarisma - begeerlijkheid, sex{#169}appeal, sex-appealsex-appeal - lelijkheidfealdade - vlekmancha - talentfacilidade - moeilijkheid, moeitedificuldade - hic, os, problème (fr) - combineerbaarheid, compatibiliteit, kombineerbaarheid, kompatibiliteit, verenigbaarheidcompatibilidade - congruentie, kongruentie, overeenstemmingconcordância, congruência - incompatibiliteit, onverenigbaarheid - incompatibilité (fr) - deugdelijkheid, geschiktheid, toepasselijkheidadequação, conveniência, elegibilidade - aanwezigheid, beschikbaarheid, inzetbaarheid, toegankelijkheid, voorhanden zijndisponibilidade - ethiek, ethos, etiekética - atm., atmosfeer, karakter, klimaat, sfeer, stemming, uitstralingambiente, atmosfera, traço - note (fr) - soort - eminentie, uitmuntendheid, voortreffelijkheidvalor/excelência - majesteit, statigheidimponência, majestade - absoluutheidincondicionalidade, independência, integridade, poder absoluto - analogie, gelijkenis, overeenkomst, overeenstemmingsemelhança, similardidade - homologie - evenwijdigheid, parallellie, parallellismeparalelismo - uniformité (fr) - homogeniteithomogeneidade - gelijkenis, gelijksoortigheid, overeenkomstsemelhança - discrepantiediscrepância - rantsoen, tijdverlies, tolerantietempo perdido - ongelijkheid, ongelijkvormigheiddiferença - diversiteitdiversidade - changement (fr) - fumée (fr) - lotsverbondenheid, saamhorigheid, saamhorigheidsgevoel, solidariteit, verbondenheidsolidariedade - complexiteit, gecompliceerdheid, ingewikkeldheidcomplexidade, complicação - regelmaatregularidade - organisation (fr) - onregelmatigheidirregularidade - spasticiteit - instabiliteit, labiliteit, onbestendigheid, onstabiliteit, onvastheidinstabilidade - bestendigheid, onveranderlijkheid, regelmatigheid, stabiliteitestabilidade, firmeza - faciliteit, nut, pluspunt, voordeelcomodidade, vantagem - aannemelijkheid, plausibiliteitplausibilidade - exotisme - endemieautoctonia - oorspronkelijkheid, originaliteit - nieuwtje - academisme, scholasticus, scholastiek, schoolsheidacademicismo - exactheid, nauwkeurigheid, preciesheid, stiptheid, zorgvuldigheidexactidão, precisão - nauwkeurigheid, precisie, trefzekerheidcorreção, exactidão, exatidão, precisão - onduidelijkheid, onnauwkeurigheidimprecisão, inexactidão - onnauwkeurigheidimprecisão - elegantie, sierlijkheidelegância - pompe, splendeur (fr) - klasseclasse - vod - duidelijkheidclareza - uitvoerigheidclareza, explicitação - obscuriteit, onduidelijkheid, vaagheidimprecisão, vagueza, vaguidade, vaguidão - rechtschapenheid, rechtvaardigheidprobidade, rectidão - rechtlijnigheidequidade, imparcialidade, integridade de caráter, justiça, probidade, retidão - devotie, godsdienstzin, godsvrucht, godvruchtigheid, piëteit, piëtisme, toewijding, vroomheiddevoção, piedade - devotie, godsdienstigheid, kerkelijkheid, religiositeit, vroomheiddevoção, religiosidade - piëtismebeatice, sentimento de piedade - goddelijkheidsantidade - goddeloosheid, ongodsdienstigheid - afschuwelijkheid, barbaarsheid, gewelddadigheid, gruweldaad, gruwelijkheid, ruwheid, walgelijkheid, weerzinwekkendheidatrocidade, barbaridade, brutalidade - gemeenheid, gemenigheid, slechtheid, venijnigheid, wildheid, woestheid, wreedheidmaldade, malevolência, malvadez, selvajaria - meedogenloosheidimplacabilidade - altruïsme, onzelfzuchtigheidaltruísmo - aanstichting, initiatief - concurrentiepositie, concurrentievermogen, konkurrentiepositiecompetitividade - finesse, gevoeligheid, teerheiddelicadeza, subtileza - conscience (en) - bravoure, galanterie, galanterieën, heldendom, heldenmoed, heldhaftigheid, heroïek, heroïsme, waardeheroísmo, valor - concentratie, doorzettingsvermogen, gebruiksmogelijkheid, vasthoudendheid, volhardingperseverança - onomkoopbaarheidincorruptibilidade - misleidendheid, valse schijnaparência enganadora, especiosidade - burgerzin, chauvinisme, civisme, nationalisme, nationaliteitsgevoel, patriottisme, vaderlandsliefdepatriotismo - naïveteit, naïviteit, onnozelheidingenuidade - zelfachting, zelfrespectrespeito próprio - opschepperigheidgabarolice - hybrishubris - levendigheidvivacidade - bedaardheid, beheerstheid, kalmte, rust, windstiltecalma, calmo, compostura, tranquilidade - achting, eerbied, respectrespeito - botheid, lompheid, onbeschaafdheid, onhebbelijkheidgrosseria - nieuwheidnovidade - fraîcheur (fr) - beschimmelingazedume, bolor, mofo - la foire aux vanités (fr) - bevalligheid, charme, elegantie, gratie, zwierfavor, graça, graciosidade - graad, kracht, macht, mogendheid, vermogencapacidade, energia, poder, potência, ser capaz de - flinkheid, kracht, robustheid, robuustheidrobustez, vigor - grit, lef, moed, split, strooizand, zand, zandgrond, zandkorrel, zandvlaktecoragem - uithoudingsvermogenvitalidade - intensiteit, kracht, sterkteforça - felheid, grondigheid, heftigheid, hevigheid, intensiteit, woestheidintensidade - felheid, furiositeit, geweld, gewelddadigheid, grimmigheid, heftigheid, hevigheid, intensiteit, onstuimigheid, razernij, sterkte, woede, woestheidferocidade, fra, fúria, furor, raiva, violência - achilleshielcalcanhar de Aquiles - modernheid, modernisme, moderniteitmodernidade - continuité, persistance (fr) - promptheid, snelheid, vlotheid, vlugheidpressa/rapidez, prontidão, rapidez, velocidade - instantanéité (fr) - promptheidpontualidade - proportion (fr) - uiterlijkexterioridade - gladheid, glibberigheid, radheid van tong, welbespraaktheid - geluidsniveau, geluidssterkte, geluidsvolume, gros, grote omvang, hoofdmoot, merendeel, volumevulto - enorme afmeting, immensiteit, onmetelijkheid, reusachtigheidenormidade, imensidade, tamanho, vastidão - hoeveelheidquantidade - krapheid, poverheidescassez, insuficiência, parcimónia - abundantie, exuberantie, hoorn des overvloeds, overdaad, overvloed, rijkdom, vetheidabundância, cornucópia - schaarstecarência, escassez, falta - overdaadexcesso, superabundância - meeropbrengst, overschot, plus, surplus, teveelexcedente - overschot, overtolligheid, overvloed, surplus, teveelexcedente, excesso, fartura - grens, limiet, uiterstelimite - actieradius, areaal, bandbreedte, bereik, draagwijdte, planeetbaan, planetebaan, planetenbaan, portee, reikwijdte, scopealcance - grenslimites - gezichtsafstand, horizonalcance, extensão, intenção, limite - waardevalor - valeur (fr) - het goedebem, lado bom - benefietwedstrijd, welzijnssector - luxe, luxeartikel, weelde, weeldeartikelluxo - bruikbaarheid, nut, nuttigheid, utiliteitutilidade - nutteloosheidinutilidade - haalbaarheid, uitvoerbaarheidpraticabilidade - bekwaamheid, taalbeheersing, taalgevoel, taalvermogencompetência - aanwinst, bezit, boeltje, goed, have, optelteken, plus, pluspunt, plusteken, possessie, propriëteit, voordeelvantagem - voordeel, zonzijdevantagem, virtude - gunstapoio, nas graças de - nut, voordeelproveito - rendabiliteit, rentabiliteitrentabilidade - préférence (fr) - belastingvoordeel, voorrechtprivilégio - main verte (fr) - algemeen belang, algemeen nut, algemeen welzijn, publiek belangbem da pátria, bem público - keerzij, keerzijde, kwaad, min, minpunt, nadeel, schaduwkant, schaduwzijde, tegenvallerdesvantagem - begrenzing, beperking, gebondenheid, inperking, restrictie, restriktielimitação - defect, defekt, euvel, fout, gebrek, mankement, slechte eigenschap, tekortkomingdefeito - deprivatie, strop - bruggegeld, bruggengeld, marktgeld, marktrecht, prijs, tol, tolgeld, tolheffing, tolrechtpreço - bezwaar, handicaprace, nachtzijde, nadeel, schaduwkant, schaduwzijdedesvantagem, inconveniente, senão - belangrijkheid - betekenisimportância, significado - belang, invloedpeso - flauwiteit, krankzinnigheid, ongein, onzinnigheid, verstandsverbijstering, waanzin, waanzinnigheid, wezenloosheid, zinneloosheid, zouteloosheidalienação, insensatez - krachtforça - poder - helderheid, levendigheidvivacidade - invloedinfluência - drukpressão - bagnole, caisse, roues (fr) - efficacité (fr) - doelmatigheid, doeltreffendheid, efficiency, efficiëntie, werkzaamheid, werzaamheideficácia, eficiência - forme (fr) - hulpeloosheid, machteloosheid, onmacht, onvermogenimpotência - amas stellaire, être plein d'illusion, poudre magique, stardust (fr) - onoplosbaarheidinsolubilidade - bovenbeen, dijcoxa, perna - place (fr) - diepzinnigheid, spitsheid, spitsvondigheid - boerenverstand, common sense, gezond verstand, nuchterheid, realisme, realiteitsgevoel, realiteitszin, werkelijkheidszinbom senso, realismo, senso comum - voorzichtigheidprudência - bedachtzaamheid, beradenheid, precautie, veiligheidsmaatregel, voorzichtigheid, voorzorgsmaatregelprudência - intellect - denkwereld, esprit, gedachtenwereld, geestigheid - geleid projectiel, geraffineerdheid, geslepenheid, gladheid, slimmigheid, sluwheid, spitsheidagudeza, astúcia, manha, simulação, velhacaria - toverij, toverkunstbruxaria, feitiçaria, magia - hemel, hemelrijk, paradijscéu, Paraíso - initiative (fr) - coördinatie, coördinatievermogen, koördinatie, nevenschikking, parataxiscoordenação - veelzijdigheidversatilidade - bedrevenheid, behendigheid, handigheid, handvaardigheid, vaardigheid, vingervaardigheiddestreza - techniektécnica - weerkracht - coutume, habitude, mœurs (fr) - conventie, patroon, stramienmédia, normal, normalidade, perpendicular, situação normal - enigma, geheimzinnigheid, mysterie, raadsel, raadselachtigheidadivinha, enigma, misterio, mistério - dilemma, tweestrijddilema - bezwaar, moeilijkheiddificuldade - kwestie, moeilijkheid, probleemgeval, troubles, vraag, vraagstuk - steunapoio, suporte - asbout, hoop, plechtanker, toeverlaat, toevluchtancorar - verboden vrucht - lokaas, lokmiddel, zoetje, zoetmiddel, zoetstof, zoetstoftablet - interimaris, plaatsbekleder, plaatsvervanger, reservist, substituant, substituut, vervamging, vervangersubstituto - advertência - sous-évaluation (fr) - beco sem saída, ponto sem retorno - gevoel voor, meugapreciação - haute couture, haute-couture - bevlieging, cultus, epidemie, gril, modegril, modeverschijnsel, ragecapricho, mania, novidade - contreculture (fr) - herkenning, identificatie, vereenzelvigingidentificação - pseudowetenschap - alternatief, keus, keuze, keuzemogelijkeheid, keuzemogelijkheid, optie, uitwijkmogelijkheidalternativa, escolha, opção - clé (fr) - lueur (fr) - mœurs (fr) - wereld - monde réel (fr) - déjà-vu (fr) - denkertje, doordenker, doordenkertje - question (fr) - beding, bepaling, conditie, mits, modaliteit, proviso, stipulatie, voorbeding, voorwaardecondição - genotmiddel, premieartikel, prikkel, spaarpremie, stimulans, stimulerend middelestimulante, estímulo, incentivo - chagrijn, sacherijnpé-no-saco - agacement (fr) - belasting, drang, druk, gewicht, last, molensteen, plicht, vrachtdever, fardo, peso, tarefa, ter que - inspiratiebron, zaad, zaadje, zaadkiem - essence (fr) - apparence, surface (fr) - alles, geheel, totaliteittodo - eenheidunidade - hartcoração - bedoeling, iets zinnigs, inhoud, significatie, zinsignificado - consequentie, implicatieimplicação, insinuação - askern, bodem, essentialia, essentie, grond, grondvlak, hart, hoofdpunt, hoofdzaak, hypostase, kernpunt, kwintessens, substantie, wezen, zwaartepuntessência, fundo, miolo, resumo - valeur (fr) - norme (fr) - archetype, grondvorm, oerbeeld, oervorm, type, voorbeeldexemplo - fantasmagoriefantasmagória - imago, paradigma, productiemodel, produktiemodel, proefmodel, prototypeprotótipo - voorproef, voorproefjeantegosto - demonenleer, duivelskunsten, nigromantie, satanismedemonismo - beschaving, civilisatie, ontwikkelingsniveau - eruditie, geleerdheid, kennis , schoolkennis, weten, wetenschappelijkheidconhecimento, cultura, erudição - direction (fr) - esprit, tendance (fr) - appel, cri, visite (fr) - dogmatisme, dweepzuchtintolerância - dweepzucht, fanatisme, geestdrijverij, geloofsijver, godsdienstijver, monomaniefanatismo - behoudzucht, conservatisme, konservatismeconservadorismo - tegenbeweging - literature (en) - nuance, raffinement, subtiliteit, verfijning - kernpuntbusílis - buzzwoord, deskundigheid, deskundologie, expertise, modewoord - abracadabraabracadabra - bul, hondenpoep, hondepoep, onzintolice - spoor - política externa - antwoord, raad, rendementresolução - understatementmeia verdade - hekeldicht, hekelschrift, ironie, sarcasme, satire, schimpdicht, spot, spotdicht, spotschrift, spotternij, xeniënironia, sarcasmo, sátira - rake slotzinconclusão de uma piada, ponto culminante - bon, bon-mot, mot (fr) - affaire (fr) - enigma, geloofsgeheim, kwelspreuk, mysterie, puzzel, raadsel - boekengeleerdheid, geleerddoenerij, pedanterie, vitterij, waanwijsheidpedantismo - elocutie, elokwentie, eloquentie, flux de bouche, welbespraaktheid, welsprekendheid, zeggingskrachteloquência - charabia, jargon (fr) - archaïsmearcaísmo - elocutie, redekunstelocução - bombast, fustein, gezwollenheid, hoogdravendheid, lyrisme, pathos, retoriek - technobabble (fr) - beknoptheid, bondigheidconcisão - bepaling, omhaal, omschrijving, perifrasecircunlóquio, perifrase - pleonasmepleonasmo - beeldspraak, metafoormetáfora - beëdiging, eed, gelofte, godslastering, krachtterm, vervloeking, verwensing, vloekpalavrão - goddeloosheid, heiligschennisblasfêmia, caráter profano, impiedade, irreverência, profanação, profanidade, sacrilégio - goedkeuring, instemming, jawoord, toestemmingassentimento, consentimento - Apocalyps, bekendmaking, onthulling, Openb., openbaarmaking, openbaring, revelatie, verkondigingrevelação - insinuatieinsinuação - voix (fr) - auspício, profecia - arrangement équitable (fr) - justice poétique (fr) - récompense (fr) - deuk, klap, knak, knauw, slagabalo, sobressalto - accident, auto-ongeluk, ongeluk, ongevalacidente, desventura - lijdensweg, martelaarschap, martelarij, marteldood, martelgang, martelingmartírio - verbrekingruptura - ongelukdesventura - calamiteit, catastrofe, conflagratie, drama, ellende, katastrofe, onheil, ramp, rampspoed, tragedie, tragiek, treurspel, wereldbrandcalamidade, catástrofe, desgraça, tragédia - driekoningenepifania - fatum, fortuin, lotsbeschikking, lotsbestel, noodlot, providentie, voorbeschikking, voorbestemming, voorzienigheid - verbeteringmelhoramento - calamiteit, cataclysme, catastrofe, ramp - aanpassing, bijregeling, regelingajustamento, ajuste, rectificação - evenementocasião - noodgeval, snufje, snuifje - crise (fr) - chute (fr) - enfer, feu (fr) - beschadigingprejuízo - kentering, omlooptijd, ommekeer, ommezwaai, omslag, omwenteling, revolutie, staatsomwentelingrevolução - terugslagatraso - déchéance (fr) - conflictconflito - distance (fr) - hyperesthesie, overgevoeligheid, sensitiviteitsensibilidade - arrangement, ordening, rangschikking, schikking, situatiearranjo - gemeenschap, samenleving, society, wereldalta roda - overbevolkingsuperpopulação - massamassa - bourgeoisie, burgerij, burgerstand, middengroep, middenklasse, middenstandburguesia, classe média - gemeenschapcomunidade - civilisatie, cultuurcivilização - generatie, geslacht, mensenleeftijd - assortiment, collectaneum, mengeling, mengelwerk, sortering, sortiment, varia, verschotsortimento, variedade - courant, cours (fr) - cubisme, kubismecubismo - verte - dorado, eldorado, hemelrijk, idylle, lusthof, lustoord, mekka, nirvana, nirwana, paradijs, walhallaparaíso - onderduikadres, schuiladres, schuilhoek, schuilplaatsesconderijo - schuilplaatsrefúgio - noodlotdestino - fils, logos (fr) - bloodaard, jakhals, lafbek, platbroekcobarde - connaisseur, deskundige, deskundoloog, expert, kenner, routinier, schatter, specialist, taxateur, taxatriceexperto, perito - moor, neger, negerin, nikker, roetmop, zwartepreto - Tom, Uncle Tom (en) - white trash (fr) - koelie, loonslaafoperário - indiaan, indiaansepele-vermelha - engelsmanjohn bull - pom (fr) - Mickey (fr) - anglo-américain (fr) - Hun - adviseur, consulent, counselor, mentor, raadgever, raadsman, raadsvrouwassessor, conselheiro, consultor - kankerlijer/mogool., klootzak, kreng, moederneuker , rotding, schoftfilho da puta - machtigingautoridade - boerenjongen, boerenjongens, herdersjongen, minnaaramante - agressieveling, bendelid, beul, branieschopper, breedbekkikker, bruut, bully, driftkikker, driftkop, druktemaker, dwingeland, gifkikker, heethoofd, herriemaker, herrieschopper, hooligan, houwdegen, ijzervreter, kemphaan, knokker, lawaaimaker, lawaaischopper, levenmaker, nozem, onmens, ordeverstoorder, praatjesmaker, punk, punker, punkie, rabauw, ruwe kerel, schoffie, straatjongen, straatschender, vandaal, vechtersbaas, vechtjas, vernielal, vernieler, voetbalvandaal, woesteling, wreedaardarruaceiro, bruto, rufião - baby, benjamin, pasgeborene, zuigelingbebé, bebê - collectioneur, verzamelaarcoleccionador - dienstweigeraar, gewetensbezwaarde, T.E.G.-er, TEG'er, TEG-erobjector de consciência - beginneling, broekje, groene, groentje, leeuwtje, melkmuil, nieuwkomer, vlasbaard - bussel, fee, flikker, Hagenaar, handjeklap, holtor, homoseksueel, kankerstok, mutsaard, peuk, poot, reetkever, rijs, rijsbos, saffie, shagje, sigaret, sjekkie, strootje, takkenbos, toverfee, Utrechtenaarbicha, dinheiro falso - rustaud, rustre (fr) - kaffer - soleil (fr) - machine (fr) - maestro, maëstro, meester, schaakmeestermaestro, regente - maatje, pin-up, speelgenoot, speelgenote, speelkameraad, speelmakker, speelmakkertje, vriendje, vrindjecompanheiro - graad, macht, mogendheidforça - onderkruipsel, proptronco de couve - shiksa (fr) - zondaarpecador - politicus, politieker, staatsman, volksleiderestadista, homem público - bedrijfskosten, exploitatiekostendespesas de exploração - privilégio - verliesperda - sauvegarde (fr) - menue monnaie, petite monnaie (fr) - consommation ostentatoire (fr) - verarming, verslechteringdeterioração - evolutie, loop, ontwikkeling, ontwikkelingsgang, verloopdesenvolvimento, evolução - malabsorption (fr) - épanouissement (fr) - topproductie, topproduktie - ganzeëi, nix, nul, nultekenzero - ne rien branler (fr) - benedengrens, min., minima, minimum, ondergrens, vloermínimo - handvolpunhado - spoor, sporen, zweemtoque, traço, vestígio - bende, berg, boel, bom, bulk, bups, hoop, instroom, kluit, kwak, lading, macht, massa, partij, sandwich, schep, schuif, sjees, stapel, stelletje, stoot, troep, veelheid, vracht, zooi, zootje, zwikfornada, monte, pilha - millions (fr) - ruimte - basis, fundament, grond, grondslag, grondstof, hoeksteen, hoofdbestanddeel, initia, ondergrond, pijler, substantiebase, pé - passerelle, pont (fr) - item - huidschilfer, vel, velletje - balans, evenwicht, waagequilíbrio - kameraadschap, vreindschap, vriendschap, vriendschappelijkheid, vriendschapsband, vriendschapsbandenamizade - crisis, crisissituatie, noodsituatie, noodtoestandcrise - élément (fr) - leefklimaat, leefmilieu, leefomgeving, leefomstandigheden, leefsfeer, leefsituatie, levensomstandigheden, milieu, omgeving, woonomgevingambiente, meio - evenwichtequilíbrio - inclusion, inscription (fr) - rejet (fr) - status-quostatus quo - natuur - hoogtepunt, summum, top, topconferentie, toppunt, uitschieterapogeu, auge, clímax, culminação, ponto culminante - case, casus, gevalcaso - positie, standing, statusposição social - plaatslugar - kampioenschap, kampioenstitel, titeltítulo - prioriteit, voorrang - importance secondaire (fr) - levenvida - ordeordem - paix (fr) - anarchie, chaos, regeringloosheid, wetteloosheidanarquia - gekkenhuis, heksenketel, tumultpandemónio - incident - aardverschuivingtranstorno - koude oorlogguerra fria - onenigheiddiscordância - vrijheidliberdade - zelfbeschikkingsrechtindependência, liberdade - polarisatie - dood punt, impasse, pat, patstelling, schuifslot, stilstaan, vastlopenimpasse, umbral de lucro - alarmtoestand, crisis, crisissituatie, noodgeval, noodsituatie, noodtoestand - point critique, situation critique (fr) - dire straits (fr) - énergie (fr) - difficulté, problème (fr) - dilemma - stress (fr) - problème (fr) - dankbetuiging, dankzegging, erkenning, herkenningreconhecimento - afzondering, eenzaamheid, isolatie, isolement, teruggetrokkenheidisolamento - verbeteringmelhoria - développement (fr) - onbruikdesuso - vernieuwerrenovação - belangimportância - nadrukênfase - aanzien, prestigeprestígio - anonimiteit, naamloosheidanonimato - befaamdheid, beroemdheid, faam, glorie, naam, roem, roep, vermaardheid, verm aardheidcelebridade, fama, nome, renome, reputação - bekendheid, beroemdheid, faam, naam, renommee, reputatie, roep, vermaardheidfama - faam, naam, reputatiefama, reputação - bekendheid, beroemdheid, faam, renommee, reputatie, vermaardheid - degradatiedegradação, humilhação, infâmia, servilismo - decadentie, dekadentie, teloorgang, verdorvenheiddecadência - force majeure, gebied, heerschappij, machtsoverwicht, overhand, overmacht, overwichtdomínio, predominância, superioridade, supremacia - force majeure, hegemonie, meesterschap, oppermacht, overheersing, overmacht, suprematiedominação, predomínio, supremacia - prépondérance (fr) - anathema, doem, maledictie, nemesis, vervloeking, vloekproblema - ellende, ellendigheid, jammer, malaise, misère, miserieinfelicidade, miséria - urgentieurgência - aandrang, drukpressão - het vergeven zijn van, plaaginfestação - continuïteit, gaafheid, heelheidtodo - volledigheidperfeição - geheeltotalidade - onvolmaaktheidimperfeição - hamartia (fr) - bestemming, fatum, lot, lotsbestemming, noodlotdestino, fado, sorte - voorspoedprosperidade - succesàxito, sucesso - katastrofe, rampcatástrofe, desastre - mislukking, storingfalta, fracasso, reprovação - vooruitzichtperspectiva, previsão - aanleiding, gelegenheid, kans, mogelijkheid, ruimtechance, margem, ocasião, oportunidade, possibilidade - chance, jour (fr) - faire table rase, tabula rasa (fr) - impureté (fr) - politique de l'argent rare, resserrement de crédit, resserrement du crédit (fr) - volledige werkgelegenheid, voltijds werkpleno emprego - prosperiteit, voorspoed, welstand, welvaren, welvarendheidprosperidade - rijkdom, weelderigheidopulência - mammon, rijkdommamona - kreupelheid, slechte kwaliteit - behoeftigheid, noodlijdendheid, pauperisme, penurieindigência, pobreza - continentie, gezondheidskunde, gezondheidsleer, hygiëne, zindelijkheid - vlekkeloosheidasseio - orde, ordelijkheidordem - vuil, vuiligheidporcaria, sujidade - vuilheidsordidez - context, omstandigheid, perspectief, zinsverband - domein, gebied, sfeer, terrein, veld, vlakesfera - compétence, ressort (fr) - barheiddureza, rigor - ambiance, atmosfeer, klimaat, stemming - accent, toon - veiligheidsegurança - veiligheidsegurança - staatsveiligheid - beschermingprotecção - dreiging, gevaar, levensgevaar, onraad, onveiligheid, perikelperigo - levensgevaar - danger immédiat (fr) - gevaar, nood, perikel, perikelen, risicoperigo - bedreiging, dreigement, dreiging, gevaarameaça, perigo - conditie, vormaptidão física - illumination, lumière (fr) - steen der wijzenpedra filosofal - impureté (fr) - deeltje, greintje, partikel, splinterátomo - dope, harddrug, hard drug, hard-drug, mul, poeder, pruimtabak, stof - afval, afvalstof, gruisdesperdícios - époque moderne, temps modernes (fr) - obscurité, ténèbres (fr) - bijltjesdag, dies irae, doemdag, doemsdag, oordeelsdagdia do juízo final, Juízo Final - h, uurhora - tijdperképoca, idade - gelegenheidaltura - jiffy, jiffybag, knipoog, ogenblikje, onderdeel van een seconde, oogwenk, twinkelingfracção de segundos, instante - génération, multiplication, reproduction (fr)[Domaine]

-